HONEYBEE 400

Pojedynczy optymizer dla stringowej instalacji PV

 • MPPT na poziomie modułu, zwiększona wydajność o 5-25%
 • Monitorowanie wydajności modułu PV w czasie rzeczywistym, ostrzeżenia i alarmy
 • Zwiększone bezpieczeństwo instalacji PV, zdalne wyłączanie, eliminacja niebezpieczeństwa wysokiego napięcia
 • Podłączany do modułu PV, kompatybilny z falownikiami innych firm, dostępny dla nowej lub istniejącej instalacji PV
 • Możliwość elastycznego projektowania instalacji PV zapewniającego maksymalne wykorzystanie przestrzeni
 • 25 lat żywotności, idealnie dopasowany do modułu PV

Diagram połączeniowy

Urządzenie Beehive (lub Beebox) łączy się ze sprzętem innych producentów (falownik, skrzynka przyłączeniowa, stacja pogodowa, amperomierz) za pomocą kabla RS485 i tworzy sieć urządzeń całego systemu PV.

Diagram połączeniowy urządzeń Gnetek

Pobieranie informacji z urządzeń innych firm obejmuje następujące pozycje:

 • Moduł PV: napięcie DC, prąd DC, moc i temperatura w czasie rzeczywistym, uwagi o statusie urządzenia
 • Skrzynka przyłączeniowa: napięcie stringa DC, prąd DC, moc stringa DC, uwagi o statusie urządzenia
 • Falownik: napięcie i prąd systemu PV, ilość produkowanej energii, uwagi o statusie urządzenia
 • Amperomierz: ilość produkowanej energii, prąd systemu PV
 • Stacja pogodowa: siła wiatru, intensywność światła, temperatura, wilgotność

Dane techniczne

Model: HONEYBEE 400

WEJŚCIE
Maksymalna moc wejściowa 450W
Maksymalne napięcie wejściowe 75V
Maksymalny prąd wejściowy 13A
Minimalne napięcie MPPT 12V
WYJŚCIE
Moc wyjściowa 0~450W
Napięcie wyjściowe 0~Voc
Komunikacja Bezprzewodowa
Maksymalne napięcie instalacji 1500V
Maksymalny prąd wyjściowy 13A
SPRAWNOŚĆ
Maksymalna wydajność konwertera 99.60%
DANE MECHANICZNE
Wymiary 130.3 x 109.6 x 25mm
Waga 588g
Złącze wejścia (wyjścia) MC4
Temperatura pracy -40°C ~ +85°C
Stopień ochrony IP67
Wilgotność względna 0~100%
CERTYFIKATY I NORMY
EMC IEC61000-6-2, IEC61000-6-3
Zasady bezpieczeństwa IEC62109-1 (Klasa II bezpieczeństwa)
Kategoria przepięcia III
Certyfikaty CE

Instrukcja instalacji

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

NISKIE NAPIĘCIA MOGĄ BYĆ OBECNE W KAŻDEJ INSTALACJI PV
 • Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące instalacji i konserwacji urządzeń GNE Technology Honeybee 400, Honeybee800, Smartbee350 oraz powiązanego z nimi oprogramowania GNE Technology.
 • Uwaga! Istnieje ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj obudowy, nie rozkręcaj ani nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie, w środku nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. W przypadku awarii skonsultuj się z wykwalifikowanym serwisem.
 • Przed zainstalowaniem lub użyciem systemu optymalizacji modułów GNE Technology (Apidae) należy przeczytać wszystkie instrukcje i oznaczenia ostrzegawcze na produktach GNE Technology, odpowiednie rozdziały instrukcji falownika, instrukcję instalacji modułu fotowoltaicznego (PV) oraz inne dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa.
 • Nieprzestrzeganie zasad opisanych w tych instrukcjach może spowodować obrażenia ciała lub śmierć, uszkodzenie systemu lub unieważnienie gwarancji fabrycznej.
 • Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, zainstaluj to urządzenie ściśle przestrzegając lokalnych norm i przepisów elektrycznych. Gdy moduł fotowoltaiczny wystawiony jest na działanie światła, dostarcza napięcie prądu stałego do optymizera GNE Technology. Optymizer uruchamia się przełączając w stan „ON”, a jego napięcie wyjściowe może być tak wysokie, jak napięcie w obwodzie otwartym modułu PV (Voc) po podłączeniu do modułu. Instalator powinien zachować szczególną ostrożność zarówno podczas obsługi kabli elektrycznych modułu fotowoltaicznego z podłączonym optymizerem GNE Technology jak i bez niego.
 • Instalację mogą wykonywać wyłącznie przeszkoleni specjaliści. Zarówno firma GNE Technology, jak i Smartx Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z niewłaściwego obchodzenia się, instalacji lub niewłaściwego użytkowania produktów.
 • Przed zainstalowaniem optymizera GNE Technology zdejmij całą biżuterię, aby zmniejszyć ryzyko kontaktu z obwodami pod napięciem. Nie próbuj instalować przy złej pogodzie.
 • Nie instaluj i nie uruchamiaj optymizera GNE Technology, jeśli został fizycznie uszkodzony. Sprawdź istniejące kable i złącza, upewniając się, że są w dobrym stanie. Nie instaluj optymizera GNE Technology z uszkodzonym lub niespełniającym norm okablowaniem lub złączami. Optymizer GNE Technology musi być zamontowany na górnej części tylnej ścianki modułu fotowoltaicznego lub przykręcony do konstrukcji, a w każdym przypadku nad ziemią.
 • Nie podłączaj ani nie rozłączaj przewodów pod napięciem. Wyłączenie falownika i/lub urządzeń GNE Technology może nie gwarantować braku napięcia. Wewnętrzne kondensatory wewnątrz falownika mogą pozostawać naładowane przez kilka minut po odłączeniu wszystkich źródeł zasilania. Jeśli wymagana jest obsługa urządzeń, sprawdź, czy kondensatory rozładowały się, mierząc napięcie na zaciskach falownika przed odłączeniem okablowania.
 • Personel serwisowy: przed wykonaniem czynności serwisowych sprawdź napięcie instalacji PV po aktywacji funkcji Safe-Hub GNE Technology w procesorze danych (Beehive).
 • Zawsze zakładaj, że optymizer jest w stanie „ON” lub może się włączyć podczas ponownego uruchamiania systemu.

1. Schemat systemu

Składniki systemu:

 • 1x Beehive: do 5 urządzeń Swarm i 2000 modułów PV
 • 1x Swarm: do 400 modułów PV
 • Optymizer:
  1x Honeybee 400 na 1 moduł PV
  1x Honeybee 800 na 2 moduły PV
Schamat systemu Gnetek

2. Podłączanie kolektora danych (Swarm) do procesora danych (Beehive)

 1. Przygotuj odpowiedniej długości przewód PS485 (od urządzenia Beehive do centralnego punktu instalacji PV)
 2. Odkręć śruby i otwórz tylne obudowy urządzeń Swarm i Beehive
 3. Podłącz dowolny port RS485 urządzenia Swarm do portu RS485 nr 1 urządzenia Beehive
 4. Zachowaj tę samą kolejność przewodów podczas łączenia urządzeń Beehive i Swarm
  Uwaga! Każde niezachowanie kolejności podłączania przewodów spowoduje uszkodzenie urządzenia Swarm
 5. Zamknij i przykręć obudowy obydwóch urządzeń
Łączenie urządzeń Swarm i Beehive

3. Instalacja kolektora danych Swarm

Instalacja urządzenia Swarm

4. Instalacja procesora danych Beehive

Uwagi:

 1. Urządzenie Beehive posiada obudowę klasy IP20, należy je instalować wewnątrz budynku lub użyć odpowiedniej skrzynki ochronnej.
 2. Podłącz procesor danych do urządzenia Swarm, zasilania oraz sieci LAN.
 3. Sprawdź w menu urządzenia Beehive informację “FIND 485”, aby upewnić się, że urządzenie Swarm zostało prawidłowo połączone.
Schemat instalacji urządzenia Beehive

5. Mapa instalacji

Tworzenie mapy instalacji

6. Instalacja optymizerów

Instalacja optymizerów Gnetek

7. Konfiguracja systemu online

Konfiguracja systemu monitoringu Gnetek

Certyfikaty

Certyfikat EMC dla optymizerów Gnetek
Certyfikat bezpieczeństwa dla optymizerów Gnetek

Karta katalogowa

Poniżej udostępniamy kartę katalogową optymizera GNETEK Honeybee 400 w postaci pliku pdf do pobrania.

Karta katalogowa Honeybee 400